Home

Reiseregulativ kommune

SGS 1001 Reiseregulativet - nye satser i statens

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (lovdata.no). En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge, Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen og til Antarktis og biland, som er områder underlagt norsk kontroll Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats». Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats Statens reiseregulativ er en avtale som i utgangspunktet bare gjelder for statsansatte. En del private og offentlige virksomheter har imidlertid gjennom egne avtaler knyttet til disse reisereglene. Godtgjørelser utbetalt etter Statens reiseregulativ er i de fleste tilfeller høyere enn Skattedirektoratets trekkfrie satser * Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov

BÆRUM KOMMUNE Navn på tjenestested Postboks 700 1304 SANDVIKA. Epost til oss Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen. Org.nummer : 935 478 715 Kommunenummer: 3024. Lisa Bang - ansvarlig redaktø Statens satser og de skattefrie satsene er ikke lenger er fullt ut samkjørte, noe som gjør at en del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres Her finner du oppdaterte satser for 2018 og 2019. Statens lønnstrinn Statens reiseregulativ, Skattesatser, Saldoavskrivning, Fradragssatser, Forskuddssatser. Kommunens reiseregulativ. Innhold. Det kommunale reiseregulativet. Fra Statens personalhåndbok. Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland. Smedens Kjerr 30 4760 Birkeland. postmottak@birkenes.kommune.no Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen

Reiseavtaler i og utenfor Norge - regjeringen

Nye reisesatser for 2020 gjelder fra 1. juni. Statens reiseavtaler, tidligere Statens reiseregulativ, finner du her: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenland s (lovdata.no); Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (lovdata.no); Ofte stilte spørsmål om reiseavtalen Enkeltpersonsforetak og DA/ANS må ha dokumentasjon på alle kostnader. Da gjelder ikke statens reiseregulativ og man skriver av mat og drikke på kvittering. Husk å ta vare på alle kvitteringer fra reisen. Bruk av privat bil. Når du benytter bil i egen næring får du et fradrag på 3,50 kroner per km opp til 6 000 km i året (2020) Skien kommune har fått bekreftet at ingen av beboerne ved Lyngbakken bo- og behandlingssenter har testet positivt for Covid-19. Les hele saken » 30.10.2020 Sykehjemsansatt smittet. I dag har Skien kommune. Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus Tilskudd, legater og stipend Utmerkelser og priser Flyktninger og inkludering Egenberedskap For våre leverandører Kontakt Jobb i Oslo kommune English.

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 202

 1. Kommunalt reiseregulativ. Alle folkevalgte medlemmer har rett til skyss-, Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har tatt på seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende. Vederlaget begrenses oppad tilsvarende 0,4 % av G for ikke legitimert tapt arbeidsfortjeneste
 2. Postadresse: Gamvik kommune Postboks 174 9770 Mehamn. Besøksadresse: Gamvik kommune/rådhuset Vevikveien 6 9770 Meham
 3. hugo.hansen@harstad.kommune.no. Ordfører Kari-Anne Opsal mob: 918 98 732 Kari-Anne.Opsal@harstad.kommune.no. Kommunikasjonssjef Øivind Arvola mob: 952 29 452 oivind.arvola@harstad.kommune.no. Vakttelefon vei, vann og avløp 975 26 000. Vakttelefon barnevern 916 27 960. Ansatte. Personvernerklærin
 4. Hustadvika kommune 6440 Elnesvågen. Eller sendes på e-post som vedlegg til: Postmottak@hustadvika.kommune.no. Dersom det er innhold av sensitivt slag skal e-dialog benyttes ved innsendelse: Send inn via eDialog - klikk he
 5. Statens reiseregulativ, som er integrert i reiseregningssystemet, ta kontakt med Anne-Margit Eide Schjølberg på telefon 91672498 eller e-post anne-margit-eide.schjolberg@trondheim.kommune.no. Sist oppdatert: 31.01.2019. Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding

Statens satser innenlands Arbeidsgiverportale

Gamvik kommune Vevikveien 6 9779 Mehamn. Servicekontoret. Her finner du informasjon om kommunens servicekontor. NAV Gamvik. Besøksadresse: Værveien 68, 9770 Mehamn Åpningstider: Mandager og Tordager kl. 10:00 - 14:00. NAVs hovednummer: 55 55 33 33. Spesialnummere: For arbeidsgivere: 55 55 33 3 I menyen til venstre finner informasjon om mange offentlige tjenester. Under valget Tjenester A-Å finner du informasjon om tjenester som leveres av Leirfjord kommune sortert alfabetisk

Bilgodtgjørelse: Dette er satsene for 2020 Visma Blo

Møtegodtgjørelse, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste. Forskrift om arbeidsgodtgjøring, godtgjøring ved frikjøp, ettergodtgjøring til ordfører og varaordfører, pensjonsordning, sykepenger for folkevalgte i Hustadvika kommune ble vedtatt av Hustadvika kommunestyre 26.09.2019 Reiseregulativ. KS' reiseregulativ SGS 1001 gjelder for fylkeskommunalt ansatte. Satser 201 Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene

Altinn - Reise og diet

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) - Skatteetate

 1. Til nå har norsk regelverk vært tydelig på at reisetid ikke er arbeidstid. En ny uttalelse fra EFTA-domstolen kan endre på dette, og skape utfordringer og kostnader for norske arbeidsgivere
 2. istrasjonen i fylkeskommunene og kommunene
 3. Statens satser for bruk av egen: Bil: kr 4,03 per km; Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,95 per km; Moped og motorsykkel inntil 125 ccm: kr 2,00 per k
 4. KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde
 5. Stavanger kommune , kapittel 5.4 (NB! Merk egne regler for kompensasjon for reiser innenlands, samt overtidsarbeid på reiser.) For Stavanger kommune gjelder ellers standard reiseregulativ, jfr

Reiseregulativ . Følge av pasient/brukar/elev . Andre dokument som gjeld Askvoll kommune. Lønnspolitikk (PDF, 645 kB) Rettleiing for Visma (finne lønnsslipp, levering av reiserekning, el-registrering av ferie, fråvær og timar Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorarer. Her får du hjelp til å registrere og godkjenne reiseregninger, reisesøknader, honorarer og utgiftsrefusjoner

Ks - K

Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for honorarmottakere. Slik registrerer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer på nettet eller i appen vår Ny nettside. For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører. Les mer clea Skjema har automatiske utregninger i henhold til YS Stats reiseregulativ (som STAFO til en hver tid følger). For at samme skjema skal kunne brukes til reiser både med og uten passasjerer må ev. passasjertillegg fylles inn manuelt. Bruk da de to kolonnene som er oppgitt ant. personer og utlegg KR. Sum utgifter vil fremkomme automatisk Alle tilsette har tilgang til Visma WEB,og det er den enkelte si 'Minside' i Visma Enterprise (løn- og personalsystem). Her vil du mellom anna finne lønsslippen din og tilsetteopplysningar om deg sjølv. Du som er tilsett på dagtidseining skal òg levere timelister, fråver og ferie frå Visma WEB

tolking innenfor kommunen: bussutgifter/evt. km.-sats; tolking utenfor kommunen: dokumentert reiseutgifter og andre utgifter etter kommunens reiseregulativ. Skriftlig oversettelse (pr. A4 ark): (300 ord) kr. 1033,00. Tolking hos advokat, i retten, hos politi og UDI: kr. 848,0 Vi følger statens reiseregulativ. Diett blir da i utgangspunktet 754+297+natttillegg 430=1481, som fordeles (666 pliktig og 815 fritt). Den ansatte hadde 2 måltidsfradrag (2 lunsjer). Det blir da totalt kr 452 i måltidsfradrag. Jeg kommer da frem til at utbetalingen blir 440 pliktig og 589 fritt

Bøhn Regnskap

folkevalgtopplæringen. Reiseutgifter godtgjøres ihht kommunens reiseregulativ. Medlem av folkevalgt organ som blir oppnevnt til å representere kommunen i møter, konferanser o.l. kan få dekket tap av inntekt. Møter av lang varighet - utover 7,5 timer Første time utover 7,5 t godtgjøres med kr 200 Utover 1 time godtgjøres som 2 møter

Reglement for godtgjørelse folkevalgte Sortland kommune Side 5 av 5 9 Reiseregulativ Møter og befaringer Godtgjørelse for reise, diett og overnatting i forbindelse med kommunale møter og befaringer dekkes etter satser i kommunens reiseregulativ, hvilket tilsvarer statens reiseregulativ. Midlertidig opphold utenfor kommune Har du som arbeidsgiver forpliktet deg til å følge satsene i Statens reiseregulativ ved dekning av diettgodtgjørelse? Det gjelder nye satser for diett fra 1. juni 2020. For reiser med overnatting er satsen p.t. kr. 801,- pr. døgn. Som døgn etter statens særavtaler (reiseregulativer) regnes en periode på 24 timer som løper fra reisens starttidspunkt Klag på parkeringsgebyr, kontrollsanksjon, tilleggsgebyr piggdekk eller inntauing av registrerte kjøretøy

Økonomiske virkemiddel Tema Beskrivelse Kompetanseutviklingstiltak pålagt av arbeidsgiver Når kurs eller kompetanseutvikling er pålagt av arbeidsgiver skal arbeidsgiver dekke kursavgift og undervisningsmateriell. Utgifter til reise og opphold blir dekt av arbeidsgiver etter satser i statens reiseregulativ 30.07.2020 Utenlandsreiser og besøk av nærstående skal kan ha Covid-19. Alle ansatte som har pasientnært arbeid, og har vært eksponert for Covid-19 eller vært på utenlandsreise, også til grønne land, siste 10 dager skal kontakte sin leder, eller sted fortreder, for å avgjøre om de skal testes etter hjemkomst og før de har nær kontakt med pasienter eller brukere kommune . 2 Bakgrunn Reglementet bygger på Lov av 18.06.2018 om kommuner og fylkeskommuner (den nye m.v., gis skyss- og kostgodtgjøring etter kommunenes til enhver tid gjeldende reiseregulativ. Folkevalgte representanter gis alminnelig samtykke til å bruke egen bil på reiser i forbindelse med utøvelsen av vervet Evenes kommune, Postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten | Telefon: 76 98 15 00 | Telefaks: 76 98 41 61 | Besøksadresse: Bergvikveien 11, 8533 Bogen i Ofoten | E-post: | Org.

§ 1 Gyldighet. Vedtatt av Lillestrøm kommune den 23.10.19 sak PS 19/6, revidert 17.06.20 sak PS 82/20.. Rettelser som skjer med hjemmel i overenskomster mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og arbeidstakerorganisasjonene (kommunens reiseregulativ) gjøres gjeldende fra samme dato som endringen i nevnte overenskomst skal gjelde Kommunen refunderer telefonutgifter med kr. 1500,- pr år. Det tilstås fast årlig bilgodtgjørelse med kr. 1000,- pr. år, alternativt etter kommunens reiseregulativ. § 6 Møtegodtgjørelse Godtgjøringsgrunnlag er lik varaordførers lønn. Nivå 4 3 o/oo av godtgjøringsgrunnlaget per møte tilstås reisegodtgjørelse etter det til enhver tid gjeldende statlige reiseregulativ. Det ytes ikke kostgodtgjøring for reiser innenfor kommunen. Km-godtgjøring for kjøring til/fra møter hvor avstand til møtelokalet/hjemmet er 3 km eller mer, tilstås etter de til enhver tid gjeldende satser. Reiseavstand under 3 km dekkes ikke Frosta kommune REISEREGNING Navn: Adresse: Reise t/r: I anledning: Arrangør: Etter oppdrag fra: Alle felt må fylles ut Avreisedato: kl.: Hjemkomstdato: kl.: Dersom det benyttes flere transportmiddel må reiseruten med tidspunkt spesifiseres på side 2 Kjørt med egen bil i: km à kr 4,03 tr.plikt = (460) kr

14 Flere kommuner Bolig - eget arbeid 1 Hovedregel 2 Unntak fra skatteplikt 2.1 Generelt 2.2 Boligbygg til utleie eller salg 2.3 Fritid 3 Skadeserstatning 4 Vennearbeid 5 Dugnadsinnsats i borettslag 6 Fastsettingen 7 Skattestedet 8 Fradrag 8.1 Vedlikeholdsarbeid 8.2 Inngangsverdi ved nyoppføring og påkostning Bolig - formue 1 Generel Legitimasjonskrav reiseregninger Kvinesdal kommune Det utbetales godtgjørelser i henhold til gjeldende satser i statens reiseregulativ. For at godtgjørelser skal bli utbetalt gjelder følgende legitimasjonskrav: Arbeidstakers navn, adresse og underskrift Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst for reise

Hopp til hovedinnholdet på siden. A A A. Tjenester A- Jevnaker kommune. Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker. Finn kontaktpersoner. Åpningstid sentralbord og servicetor Hele 65 prosent av norske ledere tror arbeidstakerne kan kreve lønn for tiden de bruker på å reise til og fra et jobboppdrag. Det kan de som hovedregel ikke TYNSET KOMMUNE. Hvordan påvirker koronaepidemien sekretariat og kontrollutvalg. I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Kontrollutvalg Fjell IKS rådene fra nasjonale myndigheter med flere. Dette medfører bruk av hjemmekontor og minst mulig reising i forbindelse med jobb Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705

Velkommen til Bærum kommune

Fellesrådet til kirkevergen i Midt-Telemark kyrkjelige fellesråd er kanskje ikke blant de største, men med tre middelalderkirker i stein og en stor trekirke fra 1800-tallet blir det nok av utfordringer Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Skien kommune Gjeldene fra 1. januar 2013, siste endring gjeldene fra 01.11.2015 1 Generelt Dette reglement inneholder regler om godtgjøring, dekning av økonomisk tap og påførte utgifter, telefongodtgjøring, stillingsressurs og arbeidsforholdene for de folkevalgte. 1.1 Hvem reglementet gjelder fo Øyer kommune benytter elektronisk søknadskjema, dette finner du her . Utfyllende CV kan vedlegges. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju. Søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres iht. Offentleglova. Søknadsfrist er 22. juni 2020 Reisegodtgjørelse beregnes etter statens reiseregulativ. Eventuelle avvik og/eller andre ekstraordinære forhold avtales på forhånd. Kontakt oss. Servicesenteret 35 54 70 00; E-post Send e-post; Besøksadresse Storgt 153; Postadresse Postboks 128, 3901 Porsgrunn; Vakttelefoner. Legevakt 116 117

KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge reiseregulativ Ved tenestereise skal det innhentast samtykke frå leiar før reisa tek til. Reise skal gjennomførast på den for kommunen raskaste og rimelegaste måte så langt dette er mogleg å forene med reisa sitt føremål Godtgjøring utbetales etter den til enhver tid gjeldende reiseregulativ for fast ansatte i kommunen. Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn. Krav om dekking av reiseutgifter skal leveres etter hvert møte, og senest innen tre måneder. Kommunen dekker reiseregninger på inntil kr 2 000 per møte kommunens reiseregulativ. Ordføreren mottar ikke kostgodtgjørelse for reiser innen kommunen. 5.2 Øvrige kommunale ombuds-/ tillitsmenn Øvrige kommunale ombuds-/tillitsmenn mottar skyss- og kostgjørelse etter regning i henhold til kommunens reiseregulativ. De mottar ikke kostgodtgjørelse for reiser innen kommunen. 6.0 DEKNING AV UTGIFTE Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 10. REISEREGULATIV. Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt fast ansatte. Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn

Statens reiseregulativ Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Kommune (KS) Hovedavtalen i KS (01.01.2020-31.12.2021) Hovedtariffavtalen i KS (01.05.2018 - 30.04.2020) Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter (01.05.2018 - 30.o4.2020) (forlenget) Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet (per 1. september 2020) Oslo kommune statens reiseregulativ. Det skal benyttes elektronisk reiseregning. b. Folkevalgte som midlertidig bor utenfor kommunen (uten å komme inn under kommunelovens § 15 om uttreden) kan gis reisegodtgjøring i forbindelse med møtedeltakelse etter avtale i hvert enkelt tilfelle. Or dføreren gis i samsvar me kommune Ordfører av verv. måneder, i perioden. Hovedtariffavtalen. Varaordfører I 3.4. øvrige full stedfortreder Ilovedtariffavtalen. 1. kommune Møtegodtgjørelse vedlegg reiseregulativ. 79/2009 3. kommune av vervet. § Telefongodtgjørelse ombudsvalgte: mobiltelefon mobiltelefon mobiltelefon mobiltelefon måne Det er viktig å dokumentere reiser skikkelig, både for firmaets del og fordi Skatteetaten stiller krav til dokumentasjon. Her er en gratis mal for reiseregninger som dekker reiser innenlands og utenlands, samt kilometergodtgjørelse

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 201

 1. Satser for arbeidsgivere 2013 - à jour per 25. februar 2013 Oslo kemnerkontor - www.kem.oslo.kommune.no Satser 2013 Satsene i Statens reiseregulativ (SR) kan bli endret ogs
 2. På denne siden vil jeg samle nedlastingsbare ressurser i form av regneark og dokumenter, målet er å opparbeide et nyttig arkiv for den som gjør regnskapet selv. Nedlasting Velg ressurs og registrer m
 3. Kommunens reiseregulativ . Data. Bruksanvisning til Acos Møteportal (iPad'en) Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland. Smedens Kjerr 30 4760 Birkeland. postmottak@birkenes.kommune.no
 4. istrasjonsutvalet den 14.april 2016, sak 003/16 og inngår som ein del av kommunen sitt arbeidsreglement.. I: Omfang og definisjona
 5. Folkevalgte i Kristiansund kommune har rett til skyss-, kost- og oppholdsgodtgjøring etter satser i statens reiseregulativ når de foretar reiser i forbindelse med sitt verv som folkevalgt i Kristiansund kommune, jf. kommunelovens § 8-3, 1. ledd. For reiser som ikke direkte gjelder møter i kommunens folkevalgte råd og utvalg, ska
 6. istrasjon; Postliste; Tenester; Kontakt oss; Innlogging for tilsett
 7. reiseregulativ og skattebetalingsforskriften være oppfylt. Her følger et kort oppsett over krav: Husk at kommunen taper momskompensasjon etter 2mnd (gjelder utlegg m/mva). Ikke send reiseregninger til Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn som mangler disse kravene, de vil

hvert år benyttes i Rindal kommune, jf. §4 i Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. For tiden er satsen kr 165 for døgnopphold og kr 85 for dag- eller nattopphold. Satsene kan bli justert på grunnlag av endringer i forskriften. §6 Kurpris ved Rindal helsetun Kurdøgnprisen for 2020 settes til kr 3 778 Generell informasjon #. Reiseregninger skal sendes inn snarest mulig og senest en måned etter at reisen er avsluttet. Ikke-ansatte som skal ha dekket reise og eventuelle kostnader i forbindelse med reise, må sende inn manuell reiseregning med kvitteringer som dokumenterer utleggene semder) og kommunar har med staten, skal vere i deira eiga målform. Kommunar kan avgjere kva målform dei skal ha i skriv frå staten, med vedtak i kommunestyret (denne retten er nedfelt i § 5 i mållova). Lista over målvedtak i kommunane finst i forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar, som ligg på www.lovdata.no. Det kan vere lur Politisk reglement for Kongsvinger kommune - Del IV Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder er vedtatt av kommunestyret den 24.10.2019 i vedtak 120/19

Kommunen kan gi støtte til festivaler og større arrangement med en tydelig kulturprofil som arrangeres i Stavanger. Arrangementet må gjennomføres i Stavanger kommune. Støtte gis kun til åpne kulturarrangementer. Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti, kun om støtte. Det kan ikke søkes om tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed Footer inn her. Bokmål versjonene av SSA-ene er nå oppdatert for å reflektere ny forskrift om elektronisk faktura.Benytter du de engelske versjoner, må du oppdatere disse med tilsvarende regulering. (20.05.2019) Det finnes en bistandsavtale med vanlig SSA-struktur (avtaletekst med bilag) og en enkelere variant der bilagsteksten er integrert i avtaleteksten FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 Reiseutgifter dekkes i henhold til kommunens reiseregulativ. Refusjonene erstattes etter forskjellige satser avhengig av om de er legitimert eller ikke Tysnes kommune. Rådhuset. Uggdalsvegen 301. 5685 Uggdal. Org. nr: 959 412 340. Kontonr. 3525.07.0034

Er kommunen i tvil om ein folkevald har krav på ei godtgjersle leggast spørsmålet fram for formannskapet. B. Skyss- og kostgodtgjersle Medlemer av folkevalde organ får dekt reise- og kostutgifter i samband med møte og oppdrag for kommunen etter staten sitt reiseregulativ. Dette gjeld ikkje ordførar sitt daglege oppmøte på kommunehuset RENNEBU KOMMUNE Side 1 av 2 Saksutredning. Arkivreferanse: 2019/2036-2. Saksbehandler: Per. Øivind. Sundell. Saksnummer. Møtedato. Utvalg. 7/2020. 11.02.2020. Folkevalgte i Jevnaker kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordning i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås avtale om AFP 62-65 år for de folkevalgte Ved eventuell sykmelding mottar ordføreren sin faste godtgjørelse innenfor den funksjonsperiode han/hun er valgt for Redaktør. VIbeke Beisland. 35 07 52 00. vibeke.beisland@tokke.kommune.no. Sosiale medier . Facebook. Copyright © 202

14. desember kom årets tiende endring i diettregelverket, og Infotjenesters økonomirådgiver og ekspert på reisegodtgjørelse Espen Øren melder at det er gjort noen mindre endringer i satsene for kjøregodtgjørelse. Statens satser for bilgodtgjørelse, som ble endret 22 juni i år, økes med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer På reiser som representant for Bø kommune dekkes skyss, kost og overnatting etter kommunens reiseregulativ. Dersom varaordfører fungerer som ordfører sammenhengende ut over 7 kalenderdager, skal denne ha samme godtgjørelse som ordfører for hele vikarperioden Reiseregulativ i staten i nemnd. Postet den 19. april 2018 20. februar 2019 av Unio. Spesialrådgiver Atle Gullestad I Unio. 19 apr. I dag starter prosederingen i særskilt nemnd knyttet til reiseregulativene i staten som folkevalgt, får dekket utgiftene etter reglene i Statens reiseregulativ. Reiser skal foretas på . den for kommunen rimeligste måte i det det tas hensyn til de samlede reiseutgiftene og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen. Folkevalgte samordner skyss der det er mulig

reisegodtgjørelse blir dekket etter kommunens reiseregulativ. Utgifter til mobiltelefon blir dekket av kommunen. Andre utgifter blir dekket etter regning. 1.2. Varaordfører skal ha 20 % av ordfører sin godtgjørelse. Denne godtgjøringen inkluderer alt politisk arbeid utført i funksjonen som varaordfører og medlemskap i kommunestyre. Kommunen dekker utgifter til mobiltelefon. Varaordfører får fast årlig bilgodtgjørelse med 35 000 kroner, og kjøregodtgjørelse etter kommunens reiseregulativ. Felles bestemmelser for ordfører og varaordfører:Godtgjørelsen gjelder for alt arbeid som utføres for kommunen, med mindre det er fattet særskilt vedtak om det motsatte Inntil 2016 fikk du skattefri godtgjørelse kr 2 pr km for bruk av egen sykkel i jobben. Men fra 1.1.2016 ble godtgjørelsen av uvisse årsaker og uten synlig protester kuttet fra Statens Reiseregulativ. Med storbyenes satsning på reduksjon av bilbruk i bykjernen til fordel for bruk av sykkel virker dette helt absurd, og nå må politikerne ta til fornuft å gjeninnføre den skattefrie.

Statens satser: lønnsregulativ, reiseregulativ, diett

 1. Vadsø kommune ønsker å legge forholdene til rette for at alle som ønsker det kan delta i politisk virksomhet som folkevalgt uten vesentlig inntektstap. kommunens reiseregulativ ved reise utført i oppdrag for kommunen. 2.2 Tapt arbeids- og næringsinntek
 2. istrativt tillegg blir utbetalt i henhold til statens reiseregulativ. § 5 Faste årlige godtgjørelser Ordfører Ordfører får utbetalt en fast godtgjørelse som tilsvarer 80 % av stortingsrepresentantenes lønn. Godtgjørelsen dekker alle oppdrag knyttet til vervet i kommunen og til verv der hun/han er valgt av kommunen
 3. Kvinesdal kommune Dato: 07.01.09 Vedtatt: Camilla Dunsæd Rådmann . 2 INNHOLD 1.10 Fast lønn/godtgjørelser 1.11 Variabel lønn y Folketrygdloven, ferieloven og Arbeidsmiljøloven og reiseregulativ y Klp og Spk rapporteringsrutiner 7. AJOURHOLD Lønn/Personal . 10 KONTROLLSKJEMA FOR INTERNKONTROLL LØNN I KVINESDAL KOMMUNE
 4. arer omfattes ikke av dette reglementet, men av egne retningslinjer som du finner her. Last ned: Bibliotekarforbundets reiseregningsskjema 2020. Skjemaet skal benyttes ved innenlands reiser av tillitsvalgte og andre som reiser for Bibliotekarforbundet - men IKKE deltakere på BFs kurs. Fyll ut begge sider av skjemaet, skriv ut og [

Det er kommet nye diett- og bilgodtgjørelse-satser fra 2019 innenlands. Disse satsene ligger tilgjengelig fom versjon 22.1.1352 av Mamut, som kan lastes ned og installeres her. De nye satsene i statens særavtaler er slik: Kr 4,03 Kilometergodtgjørelse med egen bil (økt fra kr 3,90) Kr 780,00. Mandag 10. desember kl. 00.00 blir bomstasjonen på E6 Øyjord satt i drift. Trafikantene skal betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet

Kommunens reiseregulativ - birkenes

Nå har DU muligheten til å få en fast 100 % rådgiverstilling i Ringebu, det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen! Fellestjenesten har en sentral rolle i organisasjonen med viktige felles stabs- og støttefunksjoner innen flere områder som personal, økonomi, arkiv, IKT, lønn, innbyggertorg under utvikling, politisk sekretariat, valgarbeid og kantine § 9 Reiseregulativ Møter og befaringer Godtgjørelse for reise, diett og overnatting i forbindelse med kommunale møter og befaringer dekkes etter satser i kommunens reiseregulativ, hvilket tilsvarer statens reiseregulativ. Midlertidig opphold utenfor kommune 4. Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune 1. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring 1.1 Begrepet møte etter dette reglementet Med møte menes etter dette reglementet møter i styrer, råd og utvalg som representanten er valgt inn i av kommunestyret eller formannskapet dekkes av kommunen. § 12 Utgiftsdekning Skyss, kost- og overnattingsgodtgjørelse i forbindelse med kommunale oppdrag gis normalt etter regler og satser som gjelder for ansatte i Træna kommune. Bestemmelsene i statens reiseregulativ for utenlandsreiser legges til grunn så langt de passer

Koronasituasjonen - regjeringen

Ønsker du å bli tilsynsperson i fosterhjem? Alle fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner. Tilsynspersoner bør være personer som barnet har eller kan få nødvendig tillit til. Tilsynspersonen bør ha en mest mulig uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med. reiseregulativ. Ved langvarig sykdom vil ordfører få utbetalt sin godtgjøring like lenge som vanlige arbeidstakere, Kommunen dekker utgifter som kommunalt tillitsvalgte har til barnepass eller andre omsorgsoppgaver i forbindelse med pliktig deltakelse i offentlige verv Andøy kommune har ordfører på heltid. Ordførerens årlige godtgjørelse settes til 90 % av en stortingsrepresentants grunngodtgjørelse. Godtgjøringen dekker kontortid, representasjon og oppdrag i egenskap av ordfører. Beregningsgrunnlaget etter denne forskriften skal justeres med virkning fra 1. janua Vestre Toten kommune. Vestre Toten kommune har ca 13430 innbyggere og ligger sentralt til på Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med i overkant av 3000 ansatte

Ofte stilte spørsmål om reiseavtalene Arbeidsgiverportale

 1. Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Asker kommune, Viken . Dato FOR-2019-10-15-1370 Ikrafttredelse 15.10.2019 Gjelder for Asker kommune, Viken Disse tilstås dekning i samsvar med reglene i Statens reiseregulativ. Det blir likevel ikke gitt skyssgodtgjøring dersom reiseavstanden er under 10 km én veg. Ordfører tilstås en fas
 2. Brak » Reiseregnin
 3. Skien kommune - Forsid
 4. Beboerparkering - Parkering - Oslo kommune
 5. Godtgjørelsesreglement - Molde kommune
 6. Gamvik kommune
 • Winterberg öffnungszeiten geschäfte.
 • Eric bana game of thrones.
 • Norges morsomste instagram espen.
 • Stallkamp zeltverleih toilettenwagen zubehör wallenhorst.
 • Stadtplan 52428 jülich.
 • Treningsprinsipper koordinasjon.
 • Olav medhus lønn.
 • Parkhaus steinmetzstraße mönchengladbach.
 • Pamela courson judy courson.
 • Day gweneth bag.
 • Pro office etiketten vorlage.
 • Bilia gjøvik.
 • Leonberger knochenkrebs.
 • Gaia øverom 4.
 • Sai baba asche.
 • Dsg problemer skoda.
 • Pina colada oppskrift.
 • Firefly alicante airport.
 • Sier ifra.
 • Bad bentheim gildehaus.
 • Flåttbitt bilder.
 • Kildehenvisning film.
 • Akne symptome.
 • Jan siemens heidelberg.
 • Kremet pasta med spinat.
 • Aptum kristiansand.
 • Vonovia bochum stellenangebote.
 • Großes ß handy.
 • Håndball småspill.
 • Kjønn kalkulator.
 • Frauenhaus bamberg adresse.
 • Ds 7 crossback executive.
 • Panasonic kundservice norge.
 • Demeter höfe österreich.
 • Snødrive kryssord.
 • Ross malinger 2016.
 • Electrolux ultraone zuoquattro prisjakt.
 • Surround høyttalere test.
 • Løpegruppe nittedal.
 • Guardians of the galaxy 2 blu ray.
 • Troll restaurant.