Home

Har ikke fastlege legevakt

Legevakt er en beredskapstjeneste, og en time i beredskap kan ikke likestilles med en time med aktivt pasientarbeid, selv om den heller ikke er fritid. NKLM mener at fastlegenes plikt til legevakt må opprettholdes, men legevaktarbeidet må innlemmes i fastlegenes arbeidsplan, på lik linje med vaktordningene for leger på sykehus Det mange ikke er klar over er hvor skjøre rammene rundt legevaktorganiseringen er. Fastlegene har nemlig en plikt til å gå legevakt, ved siden av alle oppgavene de har som fastlege. Ordningen er altså basert på et system der pressede fastleger ikke kan takke nei til vakt - uavhengig av arbeidstidsvernet som gjelder ellers i samfunnet Jeg har da ikke fastlege, og har uansett nettopp flyttet til en ny plass. Er det bare for meg å gå på et legekontor og be om en time? eller må jeg gå gjennom prosessen å få meg en fastlege. Det begynner å haste. Alle svar mottas med takk:

Koronatelefon - Trondheim kommune

Legevakt på overti

I Oslo kommune har vi noen leger som tar imot pasienter som ikke står på fastlegeliste i Oslo og som trenger helsehjelp. Målgruppe. Tilbudet gjelder for diplomater, familieinnvandrere, overføringsflyktninger, andre personer med oppholds- eller arbeidstillatelse som ikke står på fastlegeliste i Oslo og som trenger helsehjelp Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113

Nei til ubegrenset legevakt - Legeforeninge

Fastlege som har eller mottar informasjon om at personer på listen har behov for helsehjelp, men selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk. Dette gjelder bare i tilfeller hvor pasienten har en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging Gruppene som har fritak for betaling av egenandel er de samme hos legespesialist som hos fastlege, dersom legespesialisten har avtale om driftstilskudd. Dersom du går til legespesialist som ikke har avtale om driftstilskudd, må du betale for hele behandlingen selv. Dette gjelder selv om du har henvisning fra allmennlege/fastlege

De siste årene har det vært svært krevende forhandlinger om normaltariffen. - Ny samhandlingstakst mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten. Dette er en takst Legefore- Normaltariff for fastleger og legevakt 2019-2020 5. Innledning Når du ringer det nasjonale legevaktnummeret 116 117 - vil du alltid komme til nærmeste legevakt. Alle som har sykdom eller skade som ikke bør vente til fastlegen er på jobb, er velkommen til å kontakte legevakta De har ikke vist vilje til å ta ansvar i årets forhandlinger, og krever fortsatt ubegrenset unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det kan vi ikke lenger godta, legene trenger et vern mot ubegrenset arbeidsbelastning, vi trenger det nå, og det er det på høy tid at KS forstår

Bråset legevakt har en lege på vakt i tidsrommet 16:00 - 08:00, og denne ene legen kan være opptatt med akutte hendelser eller være ute i sykebesøk. Legevakten henstiller derfor publikum å ringe først 116 117 for hjelp med vurdering av sitt behov for legehjelp, og evt. hvilke råd og anbefalte tiltak som kan iverksettes hjemme Legeforeningen har foreslått at legene må samtykke hvis de skal jobbe mer enn 7 timer aktiv legevakt eller 28 timer bakvakt/uke i tillegg til full uke som fastlege på dagtid, Dette vil i.

Kan bli legestreik: Fastlege Bernard vil ha mulighet til å si nei til legevakt-jobb Denne uka startet meklingen mellom KS og Legeforeningen som kan gi legestreik fra mandag. Striden står om. Planlegger fastlege-streik Brudd i meklingen med KS fører trolig til omfattende nasjonal legestreik. I lønnsoppgjøret i stat, kommune og Oslo ble det enighet på overtid Legevakten utsteder ikke andre attester enn kortere sykemelding og legeerklæring, dersom dette er i tråd med den medisinske avklaringen under legekonsultasjonen. Sykepleierne på legevakten har ikke anledning til å utstede dette. Førerkortattester skal utstedes av fastlege som har tilgang til pasientens journal Bamble legevakt ligger på Sundby, mellom Stathelle og Langesund, i lokalene til Bamble helsehus. Inngang via Helsehuset sin hovedinngang. (Se kart nederst på siden) Åpningstider. Døgnåpen legevakt, bemannet med autorisert sykepleier. lege i vakt kl. 15 - 08 hverdager; hele døgnet lør, søn og helligdager; Ring før du komme

Jeg har ikke fastlege, problemer med å få time? - Kropp og

Pasienter som ikke står på fastlegeliste - Fastlege - Oslo

Legevakt er ein spennande del av jobben som fastlege, men slik det er i dag er det ikkje totalen som er utgangspunktet. Nei, eg har to 100 prosent-jobbar, der begge riv og slit i meg, slik at eg ikkje klarer å vere den beste legen for fastlegepasientane mine, ei heller for dei akutte pasientane på natta OLA HAR SÅ vondt i magen at han ikke får sove. Han er 84 år gammel, og han har hele livet bodd i bygda. Han har følt seg dårlig i noen dager, men er ikke typen som løper til legen med det første. Denne gangen tør han ikke se an lenger. Han ringer legevakta. Martin Bruusgaard Harbitz Legevakt.

I distriktene har ikke legen så mange pasienter, og bruker mer tid på legevakt og sykehjem. I distriktskommunene har legen oftest hjemmevakt, fordi det er liten aktivitet på legevakta. De fleste fastlegene er selvstendig næringsdrivende, og kommunen har liten kontroll med legens arbeidshverdag på kontoret - Innvandrere benytter i stor grad legevakt istedenfor fastlege i de første fem-ti årene de er i Norge. Mange av dem vet ikke at de har en fastlege, sier doktorgradsstipendiat Timene kommer i tillegg til fullt virke som fastlege. En fjerdedel av legene hadde mer enn 52,8 timer legevakt i uken. 1 av 10 jobbet 100 timer legevakt eller mer per uke. Til tross for denne arbeidsmengden, var det ingen reduksjon i arbeidstid i fastlegepraksisen. - Legevakt kan derfor ikke fortsette å være en ubegrenset plikt slik det er i dag Ellers har vi legevakt på sykehuset i nærmeste by omkring 20 min unna. Ikke tilgjengelig fastlege her. (med mindre det tilfeldigvis er ens egen fastlege som har akuttvakt den dagen) Men de har ringetid etter 15:30 da. Så en kan ringe ila. dagen og sette seg opp på tilbakeringliste Personalet på legevakt møter ofte personer med sykdom i tidlig fase, og det kan være vanskelig å skille ufarlige sykdommer fra de alvorlige. Dette krever ekstra årvåkenhet ved anamneseopptak, undersøkelse og behandling på legevakten, med vekt på å skille de alvorlig syke fra de ikke-alvorlig syke. Ukjente pasienter

Legevakt 116 117 - helsenorge

 1. dre alvorlig skade eller sykdom må du regne med å bli henvist til din fastlege. Er du syk og ikke har fastlege, kan du kontakte legevakta for hjelp. Er du blitt utsatt for overgrep eller annen krise, kan du ringe legevakta
 2. Horten legevakt. Ved livstruende tilstander eller behov for ambulanse, ring 113. For major injuries and life threatening medical conditions, call 113. Legevakta hjelper ved akutt sykdom eller skade, når fastlegen din ikke er tilgjengelig og helsehjelpen ikke kan vente til dagen etter. Kontakt oss. Telefon: 116 11
 3. Trondheim kommune har avtale med legesenter/fastleger om å ta i mot personer uten fastlege i Trondheim. Slik bytter du fastlege. Dersom du ikke har valgt fastlege i Trondheim, kan du enkelt gjøre dette gjennom MinFastlege eller finne lege med ledig kapasitet. Hjemstedsadressen din er ikke av betydning for valg av fastlege. Legevakta - ring.
 4. Legevakt på dagtid. Trenger du øyeblikkelig hjelp på dagtid på hverdager (utenom legevaktenes åpningstider), ta kontakt med din fastlege. Dersom du ikke har fastlege i området eller ikke har fastlege, må du kontakte legevakt. På Hamar er legevakten bemannet på dagtid
 5. Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over når de sender ut vaksinene til de ulike landsdelene. Takst V1 kan kun benyttes i fastlegepraksis. Taksten kan kreves der fastlege, eller fastlegens hjelpepersonell utfører vaksinering på fastlegekontoret. Taksten kan ikke kombineres med takster for enkle pasientkontakter
 6. Tønsbergregionens Legevakt. Trenger du hjelp fra legevakten er det lurt å ringe først. Legevakten kontaktes når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise
 7. istrasjonen vurderer at organiseringen av legevakt på kveld, natt og helg oppleves som utrygg for mange leger og har ført til at de vegrer seg for å gå legevakt

Forskrift om fastlegeordning i kommunene - Lovdat

Dersom du logger deg inn i tjenesten Bytte fastlege på helsenorge.no, kan du finne og bytte fastlege både for deg selv og egne barn under 16 år. Du kan sette deg på venteliste dersom legen du ønsker ikke er ledig. Dersom du ikke har tilgang til internett, kan du ringe 800 43 573 (800HELSE). Ha fødselsnummer (11 siffer) klart før du. Kristiansand legevakt har to avdelinger; på Eg og på Tangvall. Kristiansand legevakt - Eg. Når du ringer oss, er det en sykepleier som svarer. Vi blir enige om på telefon hvilken hjelp du trenger. Kommunens døgnåpne legevakt har lokale i sentrum på Eg, like ved sykehuset, og har åpent hele døgnet alle dager i året

Deltakelse i legevakt er obligatorisk for fastleger ().Avtaleverket gir rett til fritak under visse forutsetninger, men undersøkelser viser at langt flere enn de som har formelt fritak, har meldt seg ut av legevakttjenesten (2, 3).Helse- og omsorgsdepartementet har derfor foreslått å stramme inn fastlegenes vaktplikt ().Legevaktarbeid er krevende Legevakt er en av flere grunner til at fastlegeordningen er truet. Legevakt kommer i tillegg til full uke som fastlege. Fastleger har i dag plikt til å jobbe på legevakt. KS ønsker fortsatt å styre fastleger og legevakt slik det passer kommunene, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS Legevakten har ikke tilgang til din journal hos fastlege eller fra sykehuset. Hvis du har relevante medisinske opplysninger og oversikt over faste medisiner, så ta det med. Husk legitimasjon. Pasientene må komme til legevakt enten på egenhånd, med drosje eller ambulanse Om du har blitt påført skade etter behandlingssvikt hos legevakten, kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav. Relevante nettsteder. Fastlege. Legevakt. Aktuelle lover. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Pasient- og brukerrettighetsloven. Akuttmedisinforskriften. Forskrift om tjenester til personer. Du har ikke rett på fastlege dersom du er utenlandsk borger og ikke folkeregistrert med person- eller D-nummer. I stedet kan du benytte Bergen legevakt eller en bydelslegevakt. Du kan også høre med en av Bergens fastleger om de har ledig kapasitet

Egenandel hos lege - helsenorge

Man må også kontakte Bergen legevakt for å få ID-kort som brukes ved pålogging, samt når man sender inn økonomisk oppgjør etter endt vakt. Kontakt Bergen legevakt for forespørsel om dette på tlf: 55568700. Se egen nettside for Bergen legevakt. Enhver fastlege er forpliktet til å delta i vaktordningen både i sin egen bydel og i sentrum Har du symptomer som feber, tett nese, hoste, tungpust, magesmerter, diare og er så dårlig at det ikke kan sees an hjemme, er det ønskelig at du vurderes ved en feber klinikk. Ta kontakt med din fastlege, nærmeste legevakt eller bestill time ved Dr. Dropin`s feber klinikk på Frogner i Oslo for hjelp «En firedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Dette kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke som fastlege. 1 av 10 leger jobber hele 100 timer legevakt eller mer per uke», står.

Legevakten - Molde kommun

 1. Temaplan legetjenester 2020-2030. Kommunens legesentre. Legevakt Ved nødsituasjoner ring tlf. 113. Felles nummer til legevakt for hele landet 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.. Legevakten er lokalisert på Sykehuset Levanger, kombinasjonsbygget (med helikopterdekk) fra og med 21. mars 2017.. Åpningstiden for den felles legevaktsentralen er kl. 15.30.
 2. Kan bli streik: - Leger har også behov for fritid, hvile og å se barna sine Arbeidsmengden til fastlegene er uforsvarlig, mener hovedtillitsvalgt
 3. Eidsvoll kommune har en egen legevakt som medfører et bedre tilbud for de som bor og oppholder seg i kommunen vår. I tidsrommet kl 08.00 - 16.00 på hverdager er det leger ved de fire legesentrene i kommunen som ivaretar øyeblikkelig hjelp etter en fastsatt plan.; I tidsrommet kl 16.00 - 08.00 og hele døgnet i helg og høytider er Eidsvoll legevakt bemannet med lege
 4. Dersom du ikke har fastlege i Trondheim, kan du enkelt bytte fastlege på helsenorge.no eller ved å ringe 800 (HELSE), 800 43 573. Hvis du bor i Trondheim midlertidig, anbefales du å bytte til fastlege her. Flytter du tilbake innen 3 år har du rett til å få tilbake den fastlegen du hadde. Betalin
 5. Ikke møt opp på legevakten uten avtale - ring først: 116117. Har du ikke avtale må du vente utenfor legevakten. Nøkkelinformasjon Når du trenger legehjelp: Ring fastlegen din i åpningstiden. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag. Ring 113 når det er akutt og.
 6. Fastlege. Timebestilling og generell info finner du på Dr. Torben Hansen er ikke tilgjengelig på telefon fredager. Legekontoret har pause fra kl 11.30-12.00. Ved akutt behov for lege: Sokndal legekontor har legevakt-ansvar fra kl 08-16. Sentralbordet har telefon-tid mellom kl 08-09. og 12-14.30 på hverdager: telefon 51 47 06 80.

Tidens Krav - Alle trenger legevakte

Ringerike interkommunale legevakt har normalt lav ventetid. Forberedelser før du ringer til legevakten . Legevakten har ikke tilgang til din journal fra sykehuset, eller andre steder. Derfor er det nødvendig at du som pasient/foresatt til pasient oppgir: ditt/barnets fullstendige navn; din/barnets folkeregistrerte adress Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legen må samtykke til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt. Timene på legevakt kommer i tillegg til arbeidsuken som fastlege. - Rekrutteringskrisen har gjort at legevaktene i mange kommuner er svært skjørt organisert og lavt bemannet 28.10.2020: Det er lagt til et avsnitt som omtaler når barn med restsymptomer etter luftveisinfeksjon kan komme tilbake til legevakt/fastlege. 22.10.2020: Lagt inn avsnitt avsnitt om viktigheten av å undersøke barn med luftveisinfeksjoner. 22.09.2020: Endret tekst i kulepunkt fra Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon Legeforeningen krever at det skal settes en grense for hvor mye legevakt en fastlege kan pålegges. Kravet er at alt utover syv timer vakt eller 28 timer beredskap skal være frivillig. Kommunenes Sentralforbund har avvist å sette en slik grense. Wensaas sier vaktbelastningen for fastleger i mindre kommuner ikke er til å leve med En fjerdedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Dette kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke som fastlege. 1 av 10 leger jobber hele 100 timer legevakt eller mer per uke

«Legevakt 100 timer i uken» De deler ut en løpeseddel. Der står det: «Arbeidsbelastningen i legevakt må ned. Legevakt kan ikke fortsette å være en ubegrenset plikt. I de mindre kommunene jobber 1 av 10 leger mer enn 100 timer legevakt i uken. Dette gjør de i tillegg til full jobb som fastlege! Legevakt. Hvis det står om liv, Fastlege. Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Vågan kommune har to fastlegekontor Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel BRUDD I MEKLING - KS vil ikke forplikte seg til helt nødvendige tiltak for legene som går legevakt, sier president Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen - Dette har vært en svært krevende.

Bråset legevakt Asker kommun

Lege jobbet ved Stavanger legevakt uten autorisasjon

Legevakt. Du kan ta kontakt med legevakten om du får behov for legehjelp og ikke har fastlege i området, eller om du trenger legehjelp på kvelds- eller nattestid. Husk at om du har fastlege i området, skal du benytte fastlegen din i fastlegens åpningstid Vi har undersøkt ulike faktorer som kan tenkes å påvirke pasientenes valg av legevakt fremfor fastlege i distriktet tilhørende Legevakten i Arendal. Metode I perioden 1.-31. mars 2007 delte sykepleierne ut et spørreskjema til pasienter som kom til legekonsultasjon ved Legevakten i Arendal har kommunen organisert legevakt på Nesodden. Fastlegene som er med i ordningen har legevakt på sine egne legekontorer. Dersom man av medisinske årsaker ikke kan komme seg til legekontoret, kan legen dra ut i sykebesøk. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ring tlf: 116 117 for å få vite hvem som har daglegevakt på Nesodden Legevakt med tilstedeplikt Fastlønte og næringsdrivende leger som har deltatt i legevakt med tilstedeplikt etter kl. 23 foregående dag, skal sikres 8 timer arbeidsfri dag etter legevakt, uten trekk i lønn/basistilskudd. Slik fri gir praksiskompensasjon på kr 2741,- for 8 timer. Ved delvis fri foretas forholdsmessig avkortning Du har legevakt frå onsdag klokka 16 til torsdag klokka 08. På denne legevakta har du ikkje avtale om heimevakt, men har oppmøtetidspunkt på legevakta klokka 16, og må vere til stades på legevakta fram til klokka 08. Takst 2fk vil då ikkje kunne nyttast for å reise frå verken heim eller annan stad til legevakta

Sju tegn på at du trenger akutt hjelp - Dagbladet

Nei til ubegrenset legevakt! - Stavanger Aftenbla

 1. dre kommuner i gjennomsnitt er på vakt nesten 38 timer i uka
 2. Har du behov for rask hjelp og fastlegen din ikke er tilgjengelig, blir du tilbudt time hos en annen lege ved fastlegekontoret ditt. 116 117 hele døgnet for dem som ikke har fastlege her, og som trenger å få vite hvilket legekontor som har daglegevakt
 3. Alle kommuner i Norge har et ansvar for at alle innbyggere får en omsorgsfull og forsvarlig allmennhelsetjeneste, uansett om plager er relatert til koronasmitte eller ikke. Helsetilbudet er nå organisert på en slik måte i hver kommune at godt smittevern er ivaretatt på legekontorer, legevakt, sykehjem og i den hjemmebaserte omsorgstjenesten

Helsesjef i distriktskommune sier de ikke kan tilby

 1. Fastlege og legevakt . Fastlege og legekontor. Alle innbyggere har rett til å ha en fastlege. Fastlegen trenger ikke ha kontor i den kommunen du bor i, men du får ikke dekket reise til fastlege i annen kommune. Her finner du mer informasjon om fastlegeordningen. Legekontoret i Bjerkreim har to fastleger, Knut Vassbø og Barbara Widera, og.
 2. Legevakt utenfor arbeidstid (kveld/natt/helg) er lokalisert på Selfors, i tilknytning til sykehusets akuttmottak. Legevakta er ikke bemannet med lege på dagtid, da skal fastlege benyttes. Vi har telefonformidling på dagtid og kan bistå med råd og videreformidling (Tlf: 116117 eller 75 12 68 40). Allmennlegetilbud til personer som ikke har fastlege i kommunen (gjestepasienter) er.
 3. Leder for Drammen legevakt og Legevaktforum Per Magne Mikaelsen bekrefter at vi ikke bør ta like lett på å ringe legevakten som fastlegekontoret. - Men det er riktig å ringe legevakten dersom du har fått et akutt helseproblem som ikke kan vente med behandling til fastlegekontoret åpner

Legeforeningen og KS i mekling - kan bli legestreik - NR

Video: Nei til ubegrenset legevakt

Helgelendingen - Ber folk om å ikke ringe 113 og 116117Bekkestua helsestasjon, Bærumsveien 207, 3Kombinasjonsbygget - Levanger kommune25 prosent av oss kan bli sykeViktig informasjon om koronaviruset (coronaviruset) og

Legevakt håndterer øyeblikkelig hjelp og nyoppståtte tilstander som ikke kan vente til neste virkedag og at pasienten da tar kontakt med legekontoret de har fastlege. Nasjonalt legevaktasnummer, 116117 ble innført i 2015 og man kan ringe det nummeret uansett hvor i Norge man er Shagun jobbet 168 timer på én uke - nå varsles det legestreik. Med dagens regelverk kan fastleger tvinges til 100-timers arbeidsuke. Blir ikke det endret, kan leger landet over bli tatt ut i. Legevakt på dagtid. Trenger du øyeblikkelig hjelp på dagtid på hverdager (utenom legevaktenes åpningstider), ta kontakt med din fastlege. Dersom du ikke har fastlege i området eller ikke har fastlege, må du kontakte legevakt. Både Hemne legekontor (tlf. 72 45 00 30 ) og Halsa legekontor (71 55 96 50) har bemannet legevakt på dagtid Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege. Ring først! Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet Haugesund legevakt skal gi øyeblikkelig hjelp - utenom fastlegens åpningstid - til alle som befinner seg i Tysvær kommune. Legevakten er for akutt, alvorlig sykdom og skade som ikke kan vente til neste dag. Ved behov for øyeblikkelig hjelp i vanlig kontortid må du som pasient kontakte din fastlege. Praktisk informasjon Dersom du har fastlønn, og din eneste næringsinntekt kommer fra legevakt, er det ikke sikkert du trenger egen regnskapsfører. Du er likevel pliktig å føre ditt eget regnskap fortløpende, og du må sette av penger til skatt, som blir innkrevd i etterkant

 • Udo lindenberg beutel.
 • Arena swimwear norge.
 • Stadt rotenburg an der fulda telefonnummer.
 • Justice league metacritic.
 • Aune sand andrey sand.
 • Kisah tragis teletubbies.
 • Die neue reichskanzlei.
 • Canon multipack pgi 550/cli 551.
 • Vekstfaktor oppgaver.
 • Eu single market.
 • Bemanningsbyrå telemark.
 • Påsklovsaktiviteter stockholm 2018.
 • Rimelige små ferdighus.
 • Wertstoffhof emmendingen öffnungszeiten.
 • Halal kjøtt meny.
 • Rumenske tiggere.
 • Starmaster test.
 • Spa i oslo med basseng.
 • Onleihe ulm.
 • T rex effects.
 • Kjøpe bambusstokker.
 • Posisjonering ndla.
 • Bilar i skala 1 24.
 • Lærings og mestringssenteret skien.
 • Berlin öst väst karta.
 • Baby mål.
 • Norderney silvester 2017 veranstaltungen.
 • Nordsøen blokhus.
 • Kayoba fatbike test.
 • Salvador dali painting meanings.
 • Enkel lavkarbo tomatsuppe.
 • Pico beamer.
 • Brizzl berlin.
 • Hotel pommernland demmin.
 • Tosa inu.
 • Jødedommen livet etter døden.
 • Krämerbrücke, erfurt erfurt.
 • Videreutdanning sykepleie uia.
 • Marmor verdi.
 • Veloheld iconx 2018.
 • Hvordan få større hofter.