Home

Ekteskap med utenlandsk statsborger i utlandet

Ekteskap inngått ved norsk utenriksstasjon foregår etter norsk rett. Det samme gjelder i stor utstrekning vielser ved norske sjømannskirker. Skal dere gifte dere ved en norsk ambassade eller i en sjømannskirke i utlandet går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg eller som gift med utenlandsk statsborger Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid gyldige i Norge. Før du gifter deg med en utenlandsk statsborger i hans eller hennes hjemland, bør du sjekke om norske myndigheter vil godkjenne ekteskapet. Les mer. Familiegjenforening - kompliserte regler for familiegjenforening Ekteskap med utenlandsk statsborger i utlandet Skal dere gifte dere i utlandet, kan ekteskapet inngås enten etter utenlandsk eller etter norsk rett. Skal dere gifte dere ved en norsk ambassade eller i en sjømannskirke i utlandet går dere frem på samme måte som når to norske statsborgere gifter seg eller som gift med utenlandsk statsborger Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid. Inngåelse av Ekteskap i Norge Ekteskap med utenlandsk statsborger. Dersom du skal gifte deg med en utenlandsk statsborger i Norge, må du legge frem dokumentasjon for Skatteetaten. Forventet behandlingstid er normalt 5-6 uker, hvis alt er i orden Gifte seg når én er utenlandsk statsborger. Hvis du skal gifte deg med en person som bor i Norge, og dere ønsker å inngå ekteskapet i Norge, Hvis dere skal gifte dere i utlandet, må dere selv undersøke med myndighetene i dette landet om hvilke dokumenter dere må ha

Ekteskap i utlandet - Skatteetate

Store forskjeller på ekteskap i utlandet. Den som planlegger å gifte seg i et land utenfor EU med en statsborger fra et land som ikke er med i EU, bør først sjekke om den norske ambassaden i landet vil utstede syvdagers visum til nygifte. Dette visumet gir ektefellen rett til å reise til Norge for å søke om familiegjenforening Hva er ekteskapstid? Ekteskapstiden er tiden du har vært gift, registrert partner eller samboer med en norsk statsborger. Ekteskapstid kan du opptjene både i utlandet og i Norge, men du må likevel ha bodd i Norge med oppholdstillatelser i minst tre år i løpet av de siste ti årene før du kan søke om norsk statsborgerskap

Attester som er utstedt fra og med 7. oktober 2019 vil ikke inneholde informasjon om eventuelt nytt navn etter vigsel. Tjenesten kan brukes når: dere gifter dere etter norsk rett (ikke utenlandsk rett) begge har norsk personnummer eller d-nummer; begge kan logge inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfide Når du kjøper varer fra utlandet, skal du i de fleste tilfeller betale må vi i Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. opplysninger. Behandlingstiden kan være 5-6 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. Mellom to norske statsborgere. Med utenlandsk statsborger. Mellom to utenlandske statsborgere.

Gifte seg med utenlandsk statsborger - Advokaten hjelper de

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil til dømes ikkje innvilge opphaldsløyve på bakgrunn av eit slikt ekteskap før Fylkesmannen har kontrollert ekteskapet og uttalt at ekteskapet anerkjennast i Noreg. Meir informasjon om kva for typar ekteskap, inngått i utlandet, som ikkje anerkjennast i Noreg finn du i Regjeringa si brosjyre om å gifte seg i utlandet Du kan også legge inn at mannen er afghansk statsborger slik at du får opp informasjon som er tilpasset dette. På denne siden finner du informasjon om kravene for å inngå ekteskap med en utenlandsk statsborger. Ta kontakt med UDI for mer informasjon om oppholdstillatelse og med Skatteetaten for mer informasjon om inngåelse av ekteskap

Ekteskap inngått i Norge. Ekteskapet er gyldig inngått hvis dere har giftet dere hos en godkjent vigselsmyndighet, for eksempel. Den norske kirke; Human-Etisk Forbund; en kommune; Ekteskap inngått i utlandet. Hvis dere giftet dere før noen av dere kom til Norge må ekteskapet være gyldig inngått etter lovene i det landet dere giftet dere i Ekteskap inngått i utlandet etter 1. juni 2007 vil ikke bli anerkjent i Norge dersom minst en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt i Norge på vigselstidspunktet, og: ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen; en av partene var under 18 år , eller; en av partene allerede var gift Er det lov å gifte seg med kusine eller fetter i Norge? 12.09.2014 2014 Ekteskap; Kan man gifte seg i Norge uten lovlig opphold? 02.03.2015 2015 Ekteskap; Har et spørs anngående å gifte seg utenlands for utenlandsk rett. 06.04.2009 2009 Ekteskap; Kan vi gifte oss for norsk rett i utlandet, eller må det være for utenlandsk rett? 06.12.2011. Det er mulig å gifte seg i utlandet med en utenlandsk statsborger. Noen norske ambassader utfører vielser der den ene parten er fra et annet land. Det gjelder dog ikke alle ambassader, så sjekk ut dette på forhånd. Det er viktig at dere sjekker ut om ekteskapet vil bli godkjent i landet der den utenlandske statsborgeren er statsborger Hvilke lover gjelder i utlandet for norsk statsborger. 28.09.2012 2012 Arbeid / jobb; Regler for oppholdstillatelse i Norge, ekteskap med utenlandsk statsborger 22.01.2020 2020 Lov og rett; Spm om inngåelse av ekteskap med utenlansk statsborger 22.03.2019 2019 Ekteskap; Er jeg norsk statsborger selv om jeg har utenlandsk pass? 11.03.2013 2013.

Ekteskap som er inngått i utlandet vil ikke være gyldig i Norge hvis: En av partene ikke vil. En av partene er under 18 år når de gifter seg. Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen (stedfortrederekteskap og telefonekteskap). En av partene allerede er gift Ta kontakt med Folkeregisteret for ytterligere informasjon om hvordan dette stiller seg i ditt konkrete tilfelle. Informasjon om det økonomiske oppgjøret etter en skilsmisse med en utenlandsk statsborger finner du her i vår artikkel Skilsmisse med utenlandsk statsborger Jeg skal gifte meg i utlandet med en utenlandsk statsborger. og trenger attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett. Jeg lurer paa om noen vet noeyaktig hva skattekontoret trenger av dokumentasjon? Det er lett aa finne kravene deres paa nettet basert paa at begge er nordmenn elle.. Et ekteskap mellom to filippinere kan heller ikke oppløses ved skilsmisse i utlandet. Ekteskap mellom en filippiner og en utlending kan i visse tilfeller Menn kan inngå ekteskap med inntil fire kvinner med samtykke fra den første ektefellen og Tillatelse fra sikkerhetstjenesten dersom en av partene er utenlandsk statsborger

Vilkår for å inngå ekteskap i Norge - lovlig opphold. Enhver utenlandsk statsborger som vil inngå ekteskap i Norge må ha lovlig opphold i Norge på vigselstidspunktet, jf. ekteskapsloven § 5a. Det samme gjelder registrering av partnerskap, jf. partnerskapsloven § 2. Vedkommende må fremlegge dokumentasjon på lovlig opphold, jf. § 7k Skilsmisse i utlandet? Dersom man ønsker å skille seg i utlandet, må man forholde seg til myndighetene i det aktuelle landet. Alternativt, dersom ekteskapet er registrert i Norge, kan man søke Fylkesmannen om separasjon og skilsmisse og deretter sende dokumentasjon på at ekteskapet er oppløst til det aktuelle landets myndigheter Hvordan gifte seg med en utenlandsk statsborger i Norge som viser at det ikke er noe som hindrer at han eller hun kan inngå ekteskap i Norge. Attesten må ikke være eldre enn fire måneder. Oversettelse kan være nødvendig med mindre attesten er skrevet på engelsk, dansk eller svensk Ekteskap inngått i utlandet vil ikke bli anerkjent i Norge dersom en eller begge parter er norsk statsborger eller bosatt i Norge når ekteskapet blir inngått og: • en av partene er mindreårig, dvs. under 18 år, når de gifter seg Informasjon om ekteskap i Norge finnes på Skatteetatens nettsider. Hvilke dokumenter som må fremlegges kommer an på tilknytningen mellom hvilke statsborgere ekteskapet skal inngås: Mellom to norske statsborgere. Med en utenlandsk statsborger. Mellom to utenlandske statsborger

Ekteskap med utenlandsk statsborger. Publisert: 25.01.2018. Emneord: Gifte seg med utenlandsk statsborger, Samliv og samlivsbrudd. Jeg har spørsmål angående ekteskap med utenlandske dame. Jeg er 25 år og student i Norge. Jeg lurte på hva er det vi må gjøre? Hva slags krav må jeg oppfylle En utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge, skal legge fram dokumentasjon fra myndighetene i sitt hjemland om at det ikke er noe til hinder for at han eller hun inngår ekteskap i Norge, eller dersom slik dokumentasjon ikke kan legges fram, dokumentasjon som viser at han eller hun ikke er registrert som gift eller registrert partner i sitt hjemland Ved ekteskap med utenlandsk statsborger i hans hjemland, bør det sjekkes med Skatteetaten om de godkjenner ekteskapet. Du kan ikke reise med barnet til utlandet på ferie eller flytte dersom du ikke har del i foreldreansvaret uten godkjennelse av den andre forelderen med foreldreansvar

Ekteskap med utenlandsk statsborger i utlandet - dersom du

 1. Gift med norsk statsborger. Du er gift med, Den du er gjenforent med, må enten være norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med et annet oppholdsgrunnlag i Norge enn utdanning. Dokumentasjonskrav. Er du statsborger i et land utenfor Norden, Lån og stipend til utdanning i utlandet
 2. Er en av partene utenlandsk statsborger må parten fremlegge en ekteskapsattest. Borgere av Moldova som ønsker å inngå ekteskap i utlandet kan få utstedt en attest som viser sivilstatus og ekteskapsattest av SSC. Ekteskap med felleseie etter ekteskap - Comunhao de adquiridos
 3. Ekteskap med utenlandsk statsborger bosatt i utlandet Jeg skal gifte meg med en mann som er tysk statsborger, og som fortsatt kommer til å være bosatt i Tyskland etter vi har giftet oss. Vil han på grunn av ekteskapet kunne risikere å bli skattepliktig til Norge
 4. Er du utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge og tar utdanning her, kan du få lån og stipend dersom du oppfyller ett av vilkårene nedenfor. Egne regler gjelder for å få lån og stipend til studier i utlandet
 5. Utenlandsk statsborger var bosatt i Norge ved sin død. Hvis avdøde har utenlandsk statsborgerskap og er bosatt i Norge ved sin død, er hovedregelen den samme. Det vil da være norsk lov som regulerer arveoppgjøret. Har du spørsmål om arv som knytter seg til utlandet
 6. I likhet med de fleste andre land, bruker norske trygdemyndigheter leveattester i kontrollarbeidet med mottakere av pensjon og uføretrygd bosatt i utlandet. Dette kontrolltiltaket reduserer risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall. De som skal sende inn leveattest, vil motta leveattestskjema og et informasjonsbrev i posten
 7. Dersom en av partene er utenlandsk statsborger, kan de malawiske ambassadene verifisere dokumentasjonen som skal brukes for å inngå ekteskap i utlandet. Tradisjonelle seremonier og avtaler er tillat i forbindelse med ekteskapet,.

Ekteskap med utenlandsk statsborger - Thaifebe

Landinformasjonen på ekteskapsfeltet er under arbeid og blir fortløpende oppdatert. Nye land vil bli lagt til oversikten. Det kan derfor være at du foreløpig ikke finner et land du søker, eller at innholdet for et enkelt land mangler noe informasjon I 2001 inngikk 2 800 norske menn og 1 800 norske kvinner ekteskap med en utenlandsk ektefelle. Disse ekteskapsinngåelsene utgjorde henholdsvis 11,4 og 7,2 prosent av alle inngåtte ekteskap, til sammen 18,6 prosent Er forlovet med en fra Italia. Jeg har vært sammen med ham i 2 år nå, og han fridde til meg i sommerferien. Jeg elsker han av hele mitt hjerte, og er veldig klar for ekteskap! Vi har bestemt oss for å bo i Norge, mest fordi jeg ikke ønsker å flytte til utlandet, og jeg trives med systemet i Norge, ikke bare det, Norge er jo mitt land Gifte seg i utlandet. Du finner informasjon om å gifte seg i utlandet og med utenlandsk statsborger på Skatteetaten.no. Tenester. Ekteskap i Norge med utenlandsk statsborger. Skatteetaten. Før dere gifter dere, må vi i Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap styremedlemmet er utenlandsk statsborger som ikke er medlem i folketrygden i Norge og styrearbeidet er utført i utlandet, se ftrl. § 23-2 (9) eller; det fremlegges en skriftlig bekreftelse (skjema A1) fra norsk eller et annet lands trygdemyndighet om at styremedlemmet er omfattet av trygdeordningen i bostedslandet; Se Skatte-ABC

Gifte deg i Norge - UD

Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid gyldige i Norge. Før du gifter deg med en utenlandsk statsborger i hans eller hennes hjemland, bør du sjekke om norske myndigheter vil godkjenne ekteskapet Ekteskap som er inngått i utlandet vil IKKE være gyldig i Norge hvis: Marco vil ikke kunne få familiegjenforening på grunn av ekteskap med Nadia. De bestemmer seg for å vente med ekteskap til Nadia i hvertfall har fylt landsk statsborger) har begått den straffbare handlingen i utlandet. Har fo

Barn født utenfor ekteskap før 01.09.2006 med en norsk og en utenlandsk forelder blir ikke automatisk norsk statsborger. I disse tilfellene må man melde fra om ønske om erverv av norsk statsborgerskap og deretter søke om fødselsnummer og pass. For prosedyrer rundt søknad, se disse retningslinjene med tilhørend Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer som kan søke er foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken

Ikke alle ekteskap inngått for utenlandsk myndighet blir automatisk anerkjent av norske myndigheter. Alle som har giftet seg i utlandet må selv melde fra til folkeregisteret og vise fram vigselsattest eller bevis for at de har inngått ekteskapet. Dersom det ikke gyldig etter norsk lov, vil det dessverre ikke bli registrert Er du utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge og tar utdanning her, kan du få lån eller stipend fra Lånekassen hvis du oppfyller ett av vilkårene nedenfor. Varig oppholdsrett i Norge Du er EØS-borger, eller familiemedlem til EØS-borger, og du har varig oppholdsrett i Norge

Video: Ekteskap i utlandet - ikke alle ekteskap inngått i

Beregne ekteskapstid i statsborgerskapssaker - UD

Prøvingsattest - erklæring fra brudefolket - Skatteetate

Ekteskap i Norge - Skatteetate

For at en norsk statsborger skal kunne inngå ekteskap i Japan med japansk borger eller annen utenlandsk borger (forutsatt at minst en av partene er bosatt i Japan), må norske myndigheter først prøve ekteskapsvilkårene Advokat Hans Chr. Steenstrup driver advokatvirksomhet i Oslo på de sivilrettslige områder med spesiell vekt på forretningsjuridiske problemstillinger for mindre og mellomstore bedrifter og organisasjoner, herunder selskapsrett, avtalerett, varemerkespørsmål, forhandler- og agentrett, inkasso m.m Nå er dere klare for å inngå ekteskap! PLANLEGG: Sørg for at du har papirer i orden og planlagt det du trenger til bryllupet før dere reiser. Foto: Scanpix. Vis mer. Når dere skal gifte dere i utlandet: Vil dere gifte dere i utlandet etter norsk rett, må dere velge mellom en norsk ambassade eller sjømannskirke. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge Artikkel om ekteskap med utenlandsk statsborger i Russland. Les trinnvis instruksjoner om hvordan du formaliserer relasjoner i Russland. Finn ut om en familieforening kan bli registrert hos en statsløs og hva som trengs for det

2.3 Ekteskap hvor én av partene er utenlandsk statsborger . Dersom en kinesisk borger ønsker å inngå ekteskap i Kina med en utenlandsk statsborger, må begge parter møte opp personlig på oret for sivile sakerKont der den kinesiske parten er husholdsregistrert (eller der han/hun midlertidig bor, se over) Utenlandsk statsborger bosatt i Norge: Som hovedregel vil norske arveregler gjelde der en utenlandsk statsborger dør bosatt i Norge. Igjen finnes det mulige unntak, som det ovennevnte hvor en statsborger fra et annet nordisk land dør bosatt i Norge, men åpenbart har en nærmere tilknytting til statsborgerlandet Utenlandsk statsborger med oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse kan etter en skjønnsmessig vurdering foreta 5. november 1992 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 7 bokstav h

Inngå ekteskap Norge

 1. Alle utenlandske statsborgere i Norge har sin opprinnelse i utlandet. De har enten innvandret direkte eller er født i Norge av utenlandske statsborgere. Fra 1968 til 2017 var innvandring årsaken til om lag 90 prosent av økningen i utenlandske statsborgere her til lands, mens fødsler i Norge bidrog med resten
 2. (oppdatert 15.03.2019) Oversikt over grupper som har behov og rett til helsehjelp i inn- og utland, som kan være til hjelp når pasienter bor i utlandet, skal til utlandet eller kommer til Norge fr
 3. Huskeliste til eiendomsmegler der budgiver/kjøper er utenlandsk statsborger og ikke har D-nummer. UNDER BUDRUNDEN; Budgiver må fremvise gyldig legitimasjon (f.eks. bankkort med bilde, pass), men det er ikke krav om D-nummer på dette stadiet
 4. Utenlandske statsborgere avgått ved døden i en gruppe 1-, 3- eller 4-stat. For registrering av dødsfall for utenlandsk statsborger som har avgått ved døden i stat som nevnt i § 8-4-2 første, tredje og fjerde ledd, kreves dødsattest i original påført Apostille eller legalisert av utstederlandets utenriksdepartement, jf. § 8-4-20

Pasienter med pliktig medlemskap etter folketrygdloven § 2-5 . Dette gjelder for eksempel personer som er. EU/EØS-statsborger og ansatt ved en norsk ambassade; EU/EØS-statsborger og studerer i utlandet med lån eller stipend i Lånekassen; i Forsvarets tjeneste i utlandet; Se folketrygdloven § 2-5 for full oversikt. Dokumentasjonskrav Du kan også pendle mellom Norge og utlandet og være i utlandet i inntil seks måneder i to eller flere år. Hvis du er yrkesaktiv, forutsettes det i tillegg at du arbeider for norsk arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift i Norge, og at du ikke mottar lønn fra utenlandsk arbeidsgiver Når du skal søke, må du alltid levere inn en rekke dokumenter til politiet eller ambassaden. UDI har laget sjekklister som forklarer hvilke dokumenter du må levere inn som vedlegg til søknaden din En attest om deres vielse med en vedlagt oversettelse dersom vielsen fant sted i utlandet (husk apostille stempel på den utenlandske vigselsattesten!) . Skilsmisseattesten. Eller en dødsattest til eventuell forrige ektefelle av din partner. Dette gjelder alle forrige ekteskap til både deg og din partner

Skilsmisse med utenlandsk statsborger - Codex Advoka

 1. utenlandsk statsborger: For utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt her i landet, tvinge noen til å inngå ekteskap kan straffes med fengsel i inntil 6 år (straffeloven § 253). Norske borgere bosatt i utlandet må som hovedregel søke myndighetene i bostedslandet om endring av navn. 6
 2. Dette gjelder spesielt norske statsborgere som arbeider for den norske stat i utlandet på visse vilkår. Dersom arbeidstaker ikke fyller disse vilkårene og for eksempel arbeider i privat sektor, og skal arbeide i utlandet i mer enn 12 måneder, må arbeidstaker søke om frivillig medlemskap før utreise
 3. Hvor komplisert er prosedyren for å skille ut utenlandsk statsborger? I den moderne tiden av eksistensen av Internett og relativ letthet rundt verden rundt, ser ekteskap mellom utenlandske statsborgere ikke lenger ut som en slags merkelig eller ekstraordinær begivenhet, og det er heller ikke skilsmisse med dem. Men når en familie kollapser, i tillegg til emosjonelle problemer, kan juridiske.
 4. utter Det er lekende lett å åpne din nye kontinentale bankkonto via Revolut sine nettsider. Den eneste informasjonen du trenger å fylle ut er navn.
 5. Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i utlandet Hvorfor trenger vi kopi av passet? Fra januar 2015 ble det innført nye bestemmelser for å rapportere lønn til utenlandske arbeidstakere, og dermed krav om bruk av passnummer som internasjonal identifikator for de som ikke har norsk fødsels- og personnummer
 6. Meny , naviger med tab, skift + tab i menyen. Folketrygdloven. Del I. Innledende bestemmelser. Kapittel 1. Formål og definisjoner m.m. (§§ 1-1 - 1-10) Kapittel 2. Medlemskap (§§ 2-1 - 2-17) Del II. Beregningsregler. Pensjonsgivende inntekt. Kapittel 3. Visse beregningsregler, trygdetid, pensjonspoeng og pensjonsgivende inntekt (§§ 3-1.

Etterfølgende godkjenning av ekteskap - Fylkesmannen

Nordmenn skal ikke få gifte seg mer enn en gangmed utenlandsk statsborger Legg igjen en kommentar I regjeringsplattformen som ble presentert sent i går kveld, 17.01,19 heter det at regjeringen skal «vurdere begrensninger i antall familieetableringer for å bekjempe flerkoneri» § 70 Autorisasjon av utenlandske statsborgere. Før en utenlandsk statsborger som ikke har klarering, kan autoriseres for informasjon gradert BEGRENSET, skal den autorisasjonsansvarlige vurdere om personens tilknytning til hjemlandet og hjemlandets sikkerhetsmessige betydning utgjør en uakseptabel risiko

Bryllup i utlandet - Alt du må vite om å gifte seg i utlandet

Ekteskap med utenlandsk statsborger; Sitemap; Ekkelt På Engelsk. Vilkår for bruk: EasyTrans er åpne for alle, og bruken er gratis. Kommersiell bruk av ordbøkene er ikke tillatt. Annen bruk av EasyTrans enn tilfeldige oppslag og lenking til tjenesten er ikke tillatt Personlig oppmøte på skattekontor kreves nå for at en utenlandsk arbeidstaker skal få skattekort og personnummer. Dette gjelder også de som har jobbet i Norge tidligere år. Følgende dokumentasjon må tas med: Gyldig pass. For statsborgere i EØS-land eller Sveits godtas også annet identitetskort som er godkjent som reisedokument innen EU Å være statsborger i et land innebærer at man har visse rettigheter og plikter som følger av lovgivningen i det enkelte land. Reglene om statsborgerskap i Norge følger av statsborgerloven. Barn som har norsk mor eller far når de blir født blir automatisk norske statsborgere. Det samme gjelder for barn som blir adoptert. Den som har oppholdt seg til sammen syv år i riket de siste ti. Jf. konvensjoner 6 feb 1931 (nordisk), 1 juni 1970 (Haag-konv.), jf. lover 19 des 1969 nr. 75, 2 juni 1978 nr. 39. Ved EF-rådsforordning 1347/2000 av 29 mai 2000 ble det for EF-statene, Danmark unntatt, innført ensartede regler om jurisdiksjon, anerkjennelse og fullbyrdelse av rettsavgjørelser om skilsmisse, separasjon og omstøtelse av ekteskap og om foreldreansvar fastsatt i forbindelse. Beskrivelse. For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel. Dette kan du for eksempel trenge hvis du skal inngå ekteskap overfor utenlandsk myndighet og en av partene er norsk statsborger, eller hvis du skal kjøpe eller selge eiendom i utlandet

Eg har gifta meg i utlandet og treng å få ekteskapet anerkjen

Regler for oppholdstillatelse i Norge, ekteskap med

Dette er relevant for deg som enten er norsk statsborger og har vært bosatt i utlandet i lengre tid, eller for deg som er utenlandsk statsborger. Det er krav til dokumentasjon både når du søker om stipend og lån for første gang til en utdanning, underveis i gradsutdanningen din og etter du er ferdig

 • Bytte bolig med foreldre.
 • Psychosomatik sprudelhof bad nauheim.
 • Alkoholgrense sverige.
 • Sosial mobilitet sosiologi.
 • Sandnes julehefte 2017.
 • Twintip barn.
 • Lol runes reforged.
 • Hoteller i tallinn estland.
 • Andreas schneider schule heilbronn.
 • Difference symbol.
 • Speilskap 60.
 • Trøffel pris 2017.
 • Stell av døde i hjemmet.
 • Stabilt blodsukker mat.
 • Rye drink.
 • Ingefær mot halsbrann.
 • Fagmøbler tromsø.
 • Pique age.
 • Roller berlin mahlsdorf verkaufsoffener sonntag.
 • Was macht der dollar.
 • Espegard bålpanne tilbehør.
 • Silhouette norge.
 • Privat bilutleie stavanger.
 • Loecsen norwegian.
 • Sandnes garn hanneli.
 • Uräusschlange ffxiv.
 • Sorte hull newton.
 • Wimbledon afc.
 • Janssen krefeld sanitär.
 • Birkebeinerrittet 2016 resultater.
 • Overgang snap in hengsler.
 • Hva brukes fluor til.
 • Hobbyking fpv.
 • Nachverkauf auktion.
 • Salongrifle pris.
 • Saltstraumen engelsk.
 • Fira jul på herrgård dalarna.
 • Dobbelt hundebur.
 • Kjerringråd mot kviser.
 • Gul nekros.
 • Oral b floss action.